bài xì phé - Tải game trực tuyến để kiếm tiền thật

icon

VỀ THACO

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI (TRUONG HAI GROUP) tiền thân là Công ty CP Ô tô Trường Hải (THACO) được thành lập vào ngày 29/04/1997, tại Đồng Nai. Người sáng lập là ông Trần Bá Dương, hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, từ một công ty chuyên nhập khẩu xe cũ, cung cấp vật tư phụ tùng sửa chữa ô tô, THACO đã phát triển vượt bậc, đưa doanh nghiệp trở thành tập đoàn công nghiệp đa ngành gồm: THACO AUTO (Ô tô), THACO AGRI (Nông Lâm nghiệp); THACO INDUSTRIES (Cơ khí và Công nghiệp hỗ trợ), THADICO (Đầu tư xây dựng), THILOGI (Logistics) và THISO (Thương mại dịch vụ), trong đó các ngành bổ trợ cho nhau và có tính tích hợp cao.

TẦM NHÌN

TẦM NHÌN

Là Tập đoàn công nghiệp đa ngành hàng đầu khu vực ASEAN, phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập khu vực và thế giới.

SỨ MỆNH

SỨ MỆNH

Mang lại giá trị cho khách hàng, đối tác, xã hội và phát triển kinh tế đất nước với tinh thần tận tâm phục vụ.

CHIẾN LƯỢC

CHIẾN LƯỢC

THACO là tập đoàn công nghiệp đa ngành có các tập đoàn thành viên hoạt động trong các lĩnh vực: ô tô, nông nghiệp; cơ khí & CNHT; đầu tư & xây dựng; thương mại & dịch vụ và logistics có tính bổ trợ và tích hợp cao trong từng Tập đoàn & giữa các tập đoàn thành viên và THACO.

Hoạt động SXKD của các Tập đoàn thành viên với quy mô lớn, được tổ chức xuyên suốt chuỗi giá trị theo phương pháp quản trị công nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu & chuyển đổi số với lộ trình nhanh và phù hợp.

Cấu trúc THACO bao gồm: 6 Tập đoàn thành viên là THACO AUTO - điều hành toàn bộ mảng sản xuất, kinh doanh ô tô của THACO; THACO AGRI - điều hành mảng Nông nghiệp; THACO INDUSTRIES - phụ trách lĩnh vực Cơ khí & Công nghiệp hỗ trợ; THADICO - phụ trách lĩnh vực Đầu tư xây dựng; THILOGI - phụ trách lĩnh vực Giao nhận vận chuyển (Logictics); THISO - phụ trách lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ.

bài xì phé
bài xì phé
bài xì phé

BAN LÃNH ĐẠO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THACO

 <p>Ông <strong>Trần Bá Dương</strong></p>

Ông Trần Bá Dương

Chủ tịch HĐQT

 <p>Ông <strong>Nguyễn Hùng Minh</strong></p>

Ông Nguyễn Hùng Minh

Phó chủ tịch TT HĐQT

 <p>Ông <strong>Cheah Kim Teck</strong></p>

Ông Cheah Kim Teck

Phó chủ tịch HĐQT

 <p>Bà <strong>Viên Diệu Hoa</strong></p>

Viên Diệu Hoa

Thành viên

 <p>Ông <strong>Phạm Văn Tài</strong></p>

Ông Phạm Văn Tài

Thành viên 

 <p>Ông <strong>Benjamin Herrenden Birks</strong></p>

Ông Benjamin Herrenden Birks

Thành viên

icon

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2018
  • 2012
  • 2003
  • 2001
  • 1997
bài xì phé

Năm thứ 2 thực hiện chiến lược “THACO là Tập đoàn công nghiệp đa ngành bao gồm: Ô tô, Nông nghiệp, Cơ khí & Công nghiệp hỗ trợ, Logistics, Đầu tư - Xây dựng và Thương mại - Dịch vụ có tính bổ trợ và tích hợp cao theo xu thế hội nhập quốc tế và số hóa” và sứ mệnh: "Mang lại giá trị cho khách hàng, xã hội và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước"  

bài xì phé

Thực hiện kế hoạch tái cấu trúc công ty thành tập đoàn công nghiệp đa ngành với các ngành nghề mang tính bổ trợ cho nhau và có tính tích hợp cao, phát triển bền vững theo xu thế số hóa và bối cảnh hội nhập khu vực và thế giới.  

5/2021 : Thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Quốc tế THISO, đồng thời THISO thành lập Công ty TNHH THISO Retail để kinh doanh siêu thị/đại siêu thị thông qua việc mua lại cơ sở bán lẻ và ký hợp đồng nhượng quyền với E-MART Inc. (Hàn Quốc). 

11/2021 :  Thành lập Tổng Công Ty Cơ Khí & CNHT (THACO Industries) 

bài xì phé

5/2020 : Thành lập Công ty TNHH MTV Giao nhận Vận chuyển quốc tế Trường Hải (THILOGI) để sở hữu 3 công ty hoạt động trong lĩnh vực Logistics, bao gồm: Công ty Cảng; Công ty Vận Tải Biển và Công ty Vận Tải Đường bộ.
 
12/2020 : Thành lập THACO AUTO và chuyển các công ty, đơn vị  trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh (phân phối & bán lẻ) ô tô vào THACO AUTO.
bài xì phé

Chiến lược phát triển trở thành tập đoàn đa ngành trong đó các ngành kinh doanh bổ trợ cho nhau và có tính tích hợp cao. Trong đó, Ô tô - Cơ khí và Nông nghiệp là hai lĩnh vực chính và ba lĩnh vực hỗ trợ bao gồm:

- Đầu tư Xây dựng, Logistics, Thương mại - Dịch vụ.

- Đầu tư logistics bổ trợ cho SXKD ô tô tại Chu Lai, Quảng Nam.

- Đầu tư phát triển về cơ khí và sản xuất linh kiện phụ tùng.

- Đầu tư vào nông nghiệp thông qua Công ty Nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai.

bài xì phé

Đầu tư vào lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh bất động sản thông qua việc góp vốn vào Công ty Đại Quang Minh.
bài xì phé

Đầu tư vào Khu KTM Chu Lai, Quảng Nam nhằm thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam nói chung và chiến lược SXKD ô tô của THACO nói riêng trong bối cảnh hội nhập khu vực ASEAN vào năm 2018 (thuế nhập khẩu ô tô về mức 0%).

bài xì phé

Bắt đầu lắp ráp xe tải nhẹ mang thương hiệu KIA – Hàn Quốc.

bài xì phé

THACO được thành lập tại Đồng Nai, với các chức năng mua bán, sửa chữa xe đã qua sử dụng. Năm 1999, THACO tiến hành mở rộng thị trường ra phía Bắc với chi nhánh đầu tiên mở tại Hà Nội.