Nhằm kiểm soát và tối ưu chi phí sản xuất kinh doanh, vừa qua, Khối Sản xuất THACO AUTO đã tổ chức khóa đào tạo Quản trị chi phí sản xuất cho 60 nhân sự là quản lý (trưởng phòng, quản đốc, phó quản đốc) của các công ty, đơn vị trực thuộc.

1920x280
60 nhân sự là quản lý, chuyên viên của các công ty, đơn vị trực thuộc tham gia khóa đào tạo

Khóa đào tạo tập trung vào những nội dung chính: khái niệm, phân loại và cấu trúc chi phí sản xuất; mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; tầm quan trọng và trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong quản trị chi phí… Đồng thời, CBNV được thực hành phân tích cấu tạo sản phẩm và quy trình công nghệ sản xuất, từ đó ước tính và đưa ra giải pháp tiết giảm chi phí.

THACO 1 B
CBNV nhà máy THACO BUS đang trình bày đề tài

Quản trị chi phí sản xuất một cách hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp loại bỏ lãng phí hoặc chi phí không cần thiết, cải thiện quy trình sản xuất, tiết kiệm tài nguyên và gia tăng lợi thế cạnh tranh của sản phẩm. Qua khóa đào tạo, CBNV nắm vững phương pháp kiểm soát, tiết kiệm chi phí (nguyên vật liệu, nhân công và sản xuất chung) phù hợp với tình hình thực tế của nhà máy; đồng thời kiểm tra và đánh giá hiệu quả các giải pháp trước khi áp dụng vào thực tiễn để đạt được các mục tiêu sản xuất của từng công ty, đơn vị.